Przepisy dla rowerzystów

Przepisy dla rowerzystów

Na drogach powiatu złotowskiego jest coraz więcej rowerzystów. Niestety praktyka policyjna wskazuje, że znajomość przepisów i ich przestrzeganie nie są najmocniejszą stroną tej grupy uczestników ruchu drogowego. Dlatego też przypominamy najważniejsze zasady i przepisy dotyczące poruszania się cyklistów po drogach.

Rowerzysta w świetle „Kodeksu drogowego”(ustawaPrawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) to kierujący, i tak jak każdy uczestnik ruchu drogowego jest zobowiązany do przestrzegania przepisów, stosowania się do znakówi sygnałów drogowych, poleceń i sygnałów osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego. W przypadku naruszenia tych przepisów odpowiada na ogólnych zasadach i może być na niego nałożona grzywna w postaci mandatu karnego lub w postępowaniu przed Sądem.

Dziecko w wieku do lat 10 jadące na rowerze jest traktowane jako osoba piesza i może się poruszać po drodze publicznej tylko pod opieką osoby dorosłej. Po ukończeniu 10 roku życia, po odpowiednim przygotowaniu teoretycznym i praktycznym,może przystąpić do egzaminu na swoje pierwsze „prawo jazdy” – kartę rowerową. Dopiero po uzyskaniu tego dokumentu może jeździć na rowerze po drodze. Odstępstwem od tego jest posiadanie prawajazdy kat. AM (14 lat), A1, B1, T (16 lat) lub ukończenie 18 lat. Osoby pełnoletnie mogą poruszać się po drogach bez karty rowerowej, co jednak nie zwalnia ich z obowiązku znajomości przepisów.

Rowerzysta to osoba, która porusza się rowerem: pojazdem o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszanym siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; rower może być wyposażony wuruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48V znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250W, którego moc wyjściowa zmniejszasię stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h. Rowerzysta może poruszać się również wózkiem rowerowym, który w odróżnieniu od roweru jest pojazdem o szerokości powyżej 0,9 m przeznaczonym do przewożenia osób lub rzeczy. Również jest poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem i może być wyposażony w silnik identyczny jak rower. Definicje dwóch ww.pojazdów reguluje art. 2 pkt. 47) i 47a) cyt. ustawy.

 

Każdy cyklista wie, że dobrze dobrany i wyposażony rower topodstawa bezpiecznej i wygodnej jazdy. Rower oraz wózek rowerowy musi być wyposażony w:

  • co najmniej jeden skutecznie działający hamulec,

  • sygnał dźwiękowy o nieprzeraźliwym dźwięku,

  • z przodu – co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej,

  • z tyłu – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej.

Światła pozycyjne oraz światła odblaskoweoświetlone światłem drogowym innego pojazdu powinny być widocznew nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości conajmniej 150 m. Światła pozycyjne mogą być migające i umieszczone nie wyżej niż 1500 mm i nie niżej niż 250 mm odpowierzchni jezdni. Im więcej elementów odblaskowych na rowerzetym bardziej widoczny jest ten pojazd, a co za tym idzie kierujący jest bardziej bezpieczny.

Mając tak przygotowany rower do drogi trzeba sięzastanowić co dalej. Wygodny strój i rękawiczki to przede wszystkim komfort jazdy. Kask na głowie i odblaski (np. kamizelka) to nieobowiązkowe, ale dla każdego świadomego kierującego –niezbędne elementy.

Rowerzysta z pojazdem jest już odpowiednio przygotowany do jazdyi wyrusza w drogę.

Miejscami przeznaczonymi do ruchu rowerów są przede wszystkim droga dla rowerów i pas ruchu dla rowerów oraz pobocze. W przypadku braku takich miejsc, rowerzysta porusza się pojezdni. Oczywiście obowiązuje go ruch prawostronny i konieczność jazdy możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Środkiem pasa ruchu może poruszać się, jeśli pas ten umożliwia opuszczenie skrzyżowania w więcej niż jednym kierunku.

Z chodnika może korzystać tylko w szczególnych przypadkach:

  • gdy opiekuje się osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;

  • kiedy szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;

  • warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła).

Korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych kierujący rowerem ma obowiązek jechać powoli, zachować szczególną ostrożność iustępować miejsca pieszym.

Zabroniona jest jazda bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżka chpodobnie jak jazda obok innego uczestnika ruchu. Wyjątkowo dopuszczalna jest jazda po jezdni obok innego roweru lub motoroweru,jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albow inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Rowerzysta przejeżdża przez jezdnię tylko poprzejeździe dla rowerzystów. Chcąc przedostać się na drugą stronę drogi po przejściu dla pieszych ma obowiązek zejść zroweru – wówczas prowadząc go, pchając lub ciągnąc, staje się pieszym. Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych zagrożona jest karą grzywny w wysokości 100 zł.

Kierujący rowerem musi również pamiętać, iż obowiązują go znaki drogowe jak np. B-9 „zakaz wjazdu rowerów”czy D-11 i D-12 „pas BUS”. Należy pamiętać, że pas BUS przeznaczony jest tylko dla autobusów lub trolejbusów oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnychliniach.

Zakazy:

  • kierowania pojazdem osobie w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;

  • korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku dotyczą kierującego pojazdem – a więc również rowerzysty. 

Stosowanie się przez wszystkich do przepisówruchu drogowego, takt i kultura oraz szacunek do pozostałych uczestników ruchu drogowego to elementy, które pozwolą nabezpieczne poruszanie się nie tylko rowerzystów, ale również kierujących innymi pojazdami oraz pieszych.

 

Rozszerzenie definicji roweru

„Rower to pojazd mierzący 90 cm szerokości, poruszany siłą mięśni lub silnikiem elektrycznym pozwalającym osiągnąć prędkość 25 km/h. Riksza również może jeździć po ścieżce rowerowej, jeśli nie jest szersza niż 90 cm."

Oznacza to, że rowery elektryczne i wielośladowebędą mogły poruszać się po ścieżce rowerowej, (dotychczasmożliwość taką miały wyłącznie jednoślady).

Warunkiem poruszania się roweru elektrycznego pościeżce jest automatyczne odcinanie zasilania po osiągnięciuprędkości 25 km/h.

 

Przyczepki

Przyczepki rowerowe dla dzieci przed zmianami były nielegalne,teraz można ich używać. Są znacznie stabilniejsze i bardziejbezpieczne od fotelików.

 

Pierwszeństwo na przejeździe rowerowym

Kierowca skręcający w drogę poprzeczną musi pamiętać, że ma teraz obowiązek przepuścić rowerzystę, który nie tylko już wjechał na przejazd rowerowy, ale także się do niego zbliża.Wcześniej nie miał takiego obowiązku.

 

Pasy ruchu dla rowerów

Wprowadzone zostaną specjalne pasy ruchu dla rowerów po prawejstronie jezdni: rowerzysta, który nim jedzie, będzie mieć pierwszeństwo przed samochodami skręcającymi w prawo. Pas ruchu dla rowerów stanowi część jezdni przeznaczona do ruchu rowerów w jednym kierunku.

 

Jazda rowerzystów obok siebie

Rowerzyści mogą jeździć obok siebie. Dotyczy to sytuacji,kiedy nie utrudniają ruchu i nie stwarzają zagrożenia dla innych uczestników ruchu. W praktyce niemal na każdej drodze mogą sięporuszać w ten sposób. 

 

Wyprzedzanie przez rowerzystę pojazdów jadących w korku

Rowerzysta może wyprzedzać wolno jadące pojazdy także z ich prawej strony. Podczas skręcania w prawo kierowca samochodu, widząc rowerzystę jadącego przy prawej krawędzi jezdni, musi go przepuścić, zanim wykona manewr.

Powrót na górę strony