Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Poniżej znajduje się informacja wskazująca w jaki sposób Komendant Powiatowy Policji w Złotowie przetwarza Pani/Pana dane osobowe:

 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Powiatowy Policji w Złotowie
  z siedzibą w Złotowie przy ul. Aleja Piasta 49, 77-400 Złotów.

 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD):

st.sierż. Rafał Stachowski

Tel. 47 77 43 321
e-mail:
IOD.zlotow@po.policja.gov.pl

 1. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, będą przetwarzane w celu wykonania obowiązku prawnego - zapewnienia bezpieczeństwa informacji niejawnych przetwarzanych na terenie obiektów podległych KPP w Złotowie - na podstawie art. 45 i 46 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. 2018 poz. 412)

 2. Dane nie będą przekazywane odbiorcom, o których mowa w art. 4 pkt 9 RODO1.

 3. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego bądź organizacji międzynarodowych.

 4. Czas przetwarzania danych zebranych w systemie kontroli dostępu wynosi 24 miesiące od czasu rejestracji.

 5. Czas przetwarzania obrazu zapisanego w systemie CCTV jest nie dłuższy niż 3 miesiące – ulega automatycznemu usunięciu – nadpisaniu przez kolejny zarejestrowany obraz.

 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz żądania przenoszenia danych.

 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych.

 8. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak odmowa ich podania spowoduje odmowę udzielenia zgody na wejście Pana/Pani na teren obiektu.

 9. Dane nie podlegają automatycznemu przetwarzaniu oraz profilowaniu.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

1

Powrót na górę strony