Poszukiwani - KPP Złotów

Poszukiwani

Poszukiwani

UWAGA!!! 

Informacje o osobach poszukiwanych przez Policję można znaleźć na stronie internetowej:

http://poszukiwani.policja.pl/

Jeżeli spotkałeś jedną z osób poszukiwanych przez Komendę Powiatową Policji w Złotowie, lub też wiesz gdzie przebywa zadzwoń do Komendy Powiatowej Policji w Złotowie

telefon: 477743211

 lub

112 na terenie całej Polski

informacje można przekazać także pisemnie na numer faksu 477743215 lub na adres poczty elektronicznej dyzurny.zlotow@po.policja.gov.pl

lub też listownie na adres:

77- 400 Złotów

Aleja Piasta 49

W przypadku osób poszukiwanych przez inne jednostki organizacyjne Policji informacje prosimy przekazywać według teleadresowych umieszczonych na stronie :

http://poszukiwani.policja.pl/

Jednocześnie ostrzegamy, że za ukrywanie poszukiwanego lub pomaganie mu w ucieczce, grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. Równocześnie informujemy o zapewnieniu utrzymania tajemnicy, co do osoby informującej (art. 280 § 2 kpk ).

 

 

Powrót na górę strony