Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Złotowie

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Złotowie

Komenda Powiatowa Policji w Złotowie

Aleja Piasta 49

77-400 Złotów

tel. 47 77 43 211 lub  47 77 43 212

fax:  47 77 43 215

adres e-mail Dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Złotowie: dyzurny.zlotow@po.policja.gov.pl

centrala: tel. 47 77 43 200

fax :  47 77 43 215

Sekretariat

Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie

tel. 47 77 43 210

fax:  47 77 43 205

adres e-mail: komendant.zlotow@po.policja.gov.pl

asystent ds prasowych Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie mł.asp. Damian Pachuc

tel.  47 77 43 239

służbowy telefon komórkowy: 519-064-922

adres e-mail: rzecznik.zlotow@po.policja.gov.pl

UWAGA: Oficer Prasowy odpowiada tylko na e-maile i pytania dziennikarzy!

 

Komendant Powiatowy Policji w Złotowie

insp. Robert Chwedczyk

 
 

 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie

kom. Łukasz Zajączkowski

 

 

Komendant Powiatowy Policji w Złotowie

w sprawach skarg i wniosków przyjmuje

w każdy poniedziałek w godzinach 15:30-17:30


 

Naczelnik Wydziału Prewencji

nadkom. Tomasz Kwasigroch

  
 

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji

podkom. Damian Korzeniowski

 korzeniowski123
 
 
 
 

 Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego

podkom. Rafał Wałęsa

 

 

 

 

 Naczelnik Wydziału Kryminalnego

asp. sztab. Damian Wilk