Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Złotowie

Komenda Powiatowa Policji w Złotowie

Aleja Piasta 49

77-400 Złotów

tel. 47 77 43 211 lub 47 77 43 213

fax: 47 77 43 215

adres e-mail Dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Złotowie: dyzurny.zlotow@po.policja.gov.pl

centrala: tel.  47 77 43 200

fax : 47 77 43 215

 

Sekretariat

Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie

tel. 47 77 43 210

fax: 47 77 43 205

adres e-mail: komendant.zlotow@po.policja.gov.pl

 

specjalista ds. prasowych Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie mł. asp. Damian Pachuc
 
UWAGA: Oficer Prasowy odpowiada tylko na e-maile i pytania dziennikarzy!

tel. 47 77 43 239

służbowy telefon komórkowy: 519-064-922

adres e-mail: rzecznik.zlotow@po.policja.gov.pl

 

 

Komendant Powiatowy Policji w Złotowie

 insp. Robert Chwedczyk

 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie

kom. Łukasz Zajączkowski

 

 

Komendant Powiatowy Policji w Złotowie

w sprawach skarg i wniosków przyjmuje

w każdy poniedziałek w godzinach 15:30-17:30

 

Naczelnik Wydziału Prewencji

nadkom. Tomasz Kwasigroch

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji

podkom. Damian Korzeniowski

korzeniowski123

 

 Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego

podkom. Rafał Wałęsa

 

Naczelnik Wydziału Kryminalnego

asp.sztab. Damian Wilk